Θεματική Πύλη

Στόχος της θεματικής πύλης είναι:

1. να συγκεντρώσει και να αναδείξει, μέσω συνδέσμων, όλες τις βάσεις των ψηφιοποιημένων έργων της νεοελληνικής τέχνης καθώς και τις σχετικές βιβλιογραφικές βάσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους ερευνητές να έχουν πρόσβαση σε όλο το σχετικό υλικό.

2. να διευκολύνει τους ερευνητές και κάθε ενδιαφερόμενο γενικώς, στην ανάπτυξη συζητήσεων και την ανταλλαγή απόψεων πάνω στο προβαλλόμενο υλικό, δημιουργώντας – Forum ομάδων εργασίας