Πινακοθήκη ΑΣΚΤ

 

Η ΑΣΚΤ ιδρύθηκε το 1837. Παράλληλα με την ίδρυσή της άρχισε να συγκροτείται μια Πινακοθήκη (συλλογή έργων), η οποία άρχισε να φιλοξενεί έργα τέχνης που σχετίζονταν με την καλλιτεχνική παραγωγή όσων εμπλέκονταν στις διαδικασίες της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που παρείχε η Σχολή. Έως σήμερα περιλαμβάνει περίπου 8.000 έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, αγιογραφίας και ψηφιδωτού, πλούσια συγκομιδή μιας ζωής 170 χρόνων.

Τα έργα που απαρτίζουν τη συλλογή της Πινακοθήκης αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της καλλιτεχνικής δραστηριότητας Καθηγητών των Εργαστηρίων και σπουδαστών, ενώ συμπεριλαμβάνονται και έργα από δωρεές προς την ΑΣΚΤ. Με αυτή την έννοια η Πινακοθήκη της ΑΣΚΤ αποτελεί ένα ζωντανό δείγμα της ίδιας της ιστορίας της και κατά συνέπεια ενός πολύ σημαντικού τμήματος της νεοελληνικής τέχνης. Επομένως, η ΑΣΚΤ κατέχει και διαχειρίζεται μία συλλογή σημαντικής πολιτιστικής αξίας και σημαντικού μεγέθους.

 

    Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

  Βιβλιοθήκη Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών